Skip to main content

Mbaje maskën, kujdesu për vetën dhe të tjerët, Mos u shliro,Mbani distancën – Vendosni maskën:  janë vetëm disa nga punimet e realizuara nga e ekipi profesional i Zebra Agency.

Natyrisht duke e ditur se periudha e pandemisë ishte një kohë që njerëzit duhej të ishin të informuar dhe të kishin kujdes të shtuar pankartat ishin disa nga punimet që ndikuan në vetëdijësimin e popullatës dhe gjithashtu ishin të paraqituara edhe rregullat e reja që shteti i Kosovës vendosi t’i zbatoj në atë periudhë.

Gjatë punimit të këtyre dizajneve për Ministrinë e Shëndetësisë qëllimi ishte të bëhen të thjeshta, të kuptueshme dhe kreative kjo duke e ditur që një kohë si ajo e pandemisë qëllimi kryesor ishte informimi i njerëzve përmes formave të ndryshme.

Dizajnet kreative e unike të agjensisë tonë ka bërë që puna jonë të pëlqehen nga mijëra njerëz dhe të shpërndahen në rjete sociale nga personalitet të njohura vendore.

Puna jonë ndër vite ka bërë që shumë kilentë të jenë të kënaqur me punën tonë e kjo e dëshmon angazhimi ynë jo vrtëm tek klientët tanë vendor apo rajonal por edhe te klientela ndërkombëtare.